Kayıtlar

Temmuz, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yazılım Kalite Standartları - ISO 25010

Resim
Kalite modeli, ürün kalite değerlendirme sisteminin temel taşıdır. Kalite modeli, bir yazılım ürününün özellikleri değerlendirilirken hangi kalite özelliklerinin dikkate alınacağını belirler. Bir sistemin kalitesi, sistemin çeşitli paydaşlarının belirtilen ve zımni ihtiyaçlarını karşılama ve dolayısıyla değer sağlama derecesidir. Bu paydaşların ihtiyaçları (işlevsellik, performans, güvenlik, sürdürülebilirlik vb.) Tam olarak kalite modelinde temsil edilen, ürün kalitesini özellikler ve alt özellikler olarak kategorize eden şeydir. ISO / IEC 25010 'da tanımlanan ürün kalitesi modeli, şekilde gösterilen sekiz kalite özelliğini içerir. ISO Nedir ISO (International Organization for Standardization), Uluslararası Standartlar Teşkilâtı, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle resmî olarak 23 Şubat 1947 tarihin