Yazılım Kalite Standartları - ISO 25010

Kalite modeli, ürün kalite değerlendirme sisteminin temel taşıdır. Kalite modeli, bir yazılım ürününün özellikleri değerlendirilirken hangi kalite özelliklerinin dikkate alınacağını belirler.

Bir sistemin kalitesi, sistemin çeşitli paydaşlarının belirtilen ve zımni ihtiyaçlarını karşılama ve dolayısıyla değer sağlama derecesidir. Bu paydaşların ihtiyaçları (işlevsellik, performans, güvenlik, sürdürülebilirlik vb.) Tam olarak kalite modelinde temsil edilen, ürün kalitesini özellikler ve alt özellikler olarak kategorize eden şeydir.

ISO / IEC 25010'da tanımlanan ürün kalitesi modeli, şekilde gösterilen sekiz kalite özelliğini içerir.


ISO Nedir

ISO (International Organization for Standardization), Uluslararası Standartlar Teşkilâtı, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle resmî olarak 23 Şubat 1947 tarihinde Cenevre'de kurulan uluslararası teşkilât.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Iyzico Error Code 11

Philips 246E9Q LCD Monitör Kutu Açılışı

Visual Studio'da Toplam Kod Satır Sayısını Bulma